Cách viết báo cáo thực tập kế toán lương và các khoản trích theo lương

Bạn đang muốn hoàn thành báo cáo thực tập kế toán lương và các khoản trích theo lương đạt kết quả tốt? Hỗ trợ viết báo cáo thuê 24h xin tổng hợp cách viết báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán chuẩn xác nhất. Hoặc bạn muốn tìm kiếm đơn vị giúp bạn viết báo cáo thực tập chất lượng và uy tín tại TPHCM, hãy liên hệ ngay với chúng tối qua Hotline 0983 018 995 nhé!

bao-cao-thuc-tap-ke-toan-luong-1

Kế toán tiền lương là gì?

Kế toán tiền lương là nhân viên phụ trách việc hoạch toán tiền lương dựa trên các dữ liệu sẵn có như bảng chấm công, bảng theo dõi công tác, phiếu làm thêm giờ, hợp đồng lao động, hợp đồng khoán… từ đó, lập bảng tính lương, thanh toán lương và chế độ bảo hiểm tương ứng hàng tháng cho người lao động.

Lý do chọn viết báo cáo thực tập kế toán lương và các khoản trích theo lương?

Tiền lương là thu nhập của hầu hết người lao động được thực lãnh dựa trên số lượng và chất lượng sản phẩm theo hợp đồng giữa chủ doanh nghiệp và người lao động. Doanh nghiệp phải hạch toán tiền lương một cách chính xác, hợp lý. Tiền lương được trả đúng với thành quả lao động giúp tạo động lực để người lao động làm việc, tăng hiệu quả cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, người lao động còn được hưởng thêm các khoản tiền trợ cấp, tiền thưởng, BHXH, BHYT…

Đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh biết vận dụng chế độ tiền lương hợp lý sẽ tạo động lực tăng năng suất lao động

Do đó, tiền lương có vai trò vô cùng quan trọng nên doanh nghiệp cần phải tăng cường công tác quản lí lao động, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương chính xác, kịp thời để đảm bảo quyền lợi của người lao động, đẩy mạnh quá trình kinh doanh sản xuất.

Trong nền kinh tế, tiền lương là quá trình phân phối của cải vật chất do chính người lao động làm ra nên việc xây dựng tháng lương, bảng lương, lựa chọn các hình thức trả lương cần hợp lý thúc đẩy tinh thần và trách nhiệm người lao động.

Chính sách lương đang được vận dụng linh hoạt tại hầu hết các doanh nghiệp, công ty, tổ chức và phụ thuộc vào từng loại hình kinh doanh khác nhau. Với những lý do trên việc lựa chọn đề tài báo cáo thực tập kế toán lương và các khoản trích theo lương là vô cùng có lợi cho bài báo cáo của sinh viên, đem lại điểm số cao nếu bạn đầu tư nghiên cứu thật kĩ lưỡng về đề tài này.

>> Dịch vụ: Báo cáo thực tập kế toán tiền lương vốn bằng tiền.

Yêu cầu của bài báo cáo thực tập kế toán lương

Một bài báo cáo thực tập kế toán lương muốn đạt được điểm số cao, gây ấn tượng mạnh với thầy cô giúp sinh viên hoàn thành kỳ thực tập thật tốt đẹp thì bạn nên xem xét các yếu tố sau đây:

 • Thu thập tài liệu thực tế làm cơ sở cho việc nghiên cứu
 • Hệ thống và khái quát hóa được các phần hành kế toán cơ bản tại đơn vị thực tập.
 • Hệ thống hóa khái quát đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý của đơn vị thực tập.
 • Hệ thống hóa đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán được áp dụng tại đơn vị thực tập của sinh viên

Mục tiêu nghiên cứu của bài báo cáo thực tập kế toán lương

Dưới đây là ví dụ về mục tiêu nghiên cứu kế toán lương tại Công ty xây dựng BGROUP

Mục tiêu chung

 • Nghiên cứu thực trạng hạch toán kế toán lương và các khoản trích theo lương tại Công ty xây dựng BGROUP để hiểu sâu hơn về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

Mục tiêu cụ thể

 • Phản ánh thực tế hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở doanh nghiệp
 • Tìm hiểu cơ sở lý luận về tiền lương và các khoản trích theo lương
 • Nhận xét chung và đề xuất một số biện phát nhằm hoàn thiện bản báo cáo thực tập kế toán lương

Đối tượng – phạm vi nghiên cứu

 • Đối tượng nghiên cứu là tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty xây dựng BGROUP
 • Phạm vi nghiên cứu: Tìm hiểu thực trạng hạch toán kế toán tiền lương tại Công ty xây dựng BGROUP
 • Phương pháp nghiên cứu: bài báo cáo thực tập này sử dụng phương pháp phỏng vấn, điều tra để tìm hiểu về tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty xây dựng BGROUP

Dàn ý báo cáo thực tập kế toán tiền lương

Việc phân tích và đánh giá chung về tình hình thực hiện và quản lý quỹ tiền lương của doanh nghiệp giúp các nhà quản lý thấy rõ được những ưu và nhược điểm trong công tác kế toán tiền lương để từ đó nghiên cứu những chính sách phù hợp với doanh nghiệp

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương chuẩn bao gồm 4 nội dung:

 • Cơ sở lý luận và yêu cầu thực tế của kế toán tiền lương cùng các khoản trích theo lương.
 • Tổng quan chung về hoạt động của công ty
 • Thực trạng về hoạt động kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty ABC
 • Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động kế toán tiền lương tại công ty ABC

>> Dịch vụ: viết thuê báo cáo thực tập.

Đề cương viết báo cáo thực tập kế toán lương và các khoản trích theo lương

– Mục lục

– Lời cám ơn

– Danh mục bảng

– Danh mục sơ đồ

– Lời mở đầu

1.Lý do chọn đề tài
2.Mục tiêu nghiên cứu
3.Đối tượng nghiên cứu
4.Phạm vi nghiên cứu
5.Phương pháp nghiên cứu
6.Kết cấu đề tài

CHƯƠNG 1: Cơ sở lý luận và yêu cầu thực tế của kế toán tiền lương cùng các khoản trích theo lương.

1.1 Một số vấn đề cơ bản về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

1.1.1. Tiền lương

1.1.1.1. Khái niệm

1.1.1.2. Vai trò, chức năng của tiền lương

1.1.1.3. Quỹ tiền lương

1.1.2. Các khoản trích theo lương

1.1.2.1. Bảo hiểm xã hội

1.1.2.1.1. Khái niệm

1.1.2.1.2. Quỹ bảo hiểm xóhội (BHXH)

1.1.2.1.3. Bảo hiểm y tế (BHYT)

1.1.2.1.4. Kinh phí công đoàn (KPCĐ)

1.2 Các hình thức trả lương

1.2.1. Trả lương theo sản phẩm

1.2.1.1. Trả lương theo sản phẩm trực tiếp

1.2.1.2. Trả lương theo sản phẩm cú thưởng cú phạt

1.2.1.3. Trả lương theo sản phẩm luỹ tiến

1.2.1.4. Hình thức trả lương khoản

1.2.2. Hình thức trả lương theo thời gian

1.2.2.1. Trả lương theo thời gian đơn giản

1.2.2.2. Chế độ trả lương theo thời gian cú thưởng

1.2.3. Một số chế độ khác khi tính lương

1.2.3.1. Chế độ thưởng

1.2.3.2. Chế độ phụ cấp

1.3  Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty xây dựng ABC

1.3.1. Các chứng từ sử dụng

1.3.2. Hạch toán số lương lao động

1.3.3. Hạch toán sử dụng thời gian lao động

1.3.4. Hạch toán kết quả thời gian lao động

1.4 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

1.4.1. Hạch toán chi tiết tiền lương và BHXH

1.4.1.1. Phân bổ tiền lương và giá thành sản phẩm

1.4.1.2. Trích bảo hiểm xã hội

1.4.1.3. Trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất sản phẩm

1.4.1.4. Chứng từ và tài khoản kế toán

1.4.1.5. Tổng hợp phân bổ tiền lương, trích BHXH, BHYT, KPCĐ

1.4.1.6. Kế toán tổng hợp tiền lương, trích BHXH, BHYT, KPCĐ

CHƯƠNG 2: Thực trạng về hoạt động kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty xây dựng ABC

2.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty xây dựng ABC

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty

2.1.2. Ngành nghề kinh doanh

2.1.3. Cơ cấu tổ chức

2.1.4. Tổ chức công tác kế toán của công ty Công ty xây dựng ABC

2.2. Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty xây dựng ABC

2.2.1. Tổng quan về lao động tiền lương tại công ty xây dựng ABC

2.2.2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty

CHƯƠNG 3: Nhận xét và kiến nghị

3.1. Nhận xét

3.1.1 Những thành tựu đạt được

3.1.2 Những hạn chế và khó khăn của công ty

3.2.Kiến nghị

3.2.1 Về lao động

3.2.2 Phương thức trả lương

3.2.3 Hình thức trả lương

3.2.4 Điều kiện và môi trường làm việc

3.2.5 Về đãi ngộ thông qua công việc

– Kết luận

– Tài liệu tham khảo

Lưu ý khi làm báo cáo thực tập kế toán lương

Lựa chọn công ty

Việc lựa chọn công ty thực tập tốt sẽ giúp quá trình làm báo cáo của sinh viên diễn ra dễ dàng hơn. Khi lựa chọn công ty thực tập cần cân nhắc các yếu tố sau:

 • Lĩnh vực hoạt động liên quan tới đề tài chuyên ngành kế toán của bạn.
 • Công ty kinh doanh các mặt hàng phổ biến hoặc có nhiều tài liệu để nghiên cứu
 • Sinh viên có thể  thực hiện khảo sát và tìm hiểu về bộ máy kế toán đang hoạt động một cách dễ dàng
 • Công ty có bộ phận mà bạn cần nghiên cứu hay không?

Thực hiện đủ các quy định nhà trường

Khi đi thực tập tại các công ty, sinh viên cần phải thực hiện đúng theo quy định của nhà trường, và của giáo viên hướng dẫn thực tập. Thời khóa biểu, lịch nộp báo cáo thực tập kế toán đều cần phải được ghi nhớ chính xác.

Gặp giáo viên hướng dẫn đều đặn

Hãy thường xuyên gặp giáo viên hướng dẫn để tháo gỡ vướng mắc và xin ý kiến về những khó khăn mà bạn gặp phải.

Kinh nghiệm tại đơn vị thực tập

Hãy tận dụng cơ hội khi đang thực tập để tìm hiểu và học hỏi, lấy đó làm tư liệu viết báo cáo. Khi nắm bắt được mọi cơ hội thật tốt, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho sinh viên trong quá trình viết báo cáo.

Tham khảo nhiều nguồn tài liệu khác nhau

Để có một bản báo cáo thực tập kế toán lương chuyên nghiệp, bạn cần tham khảo rất nhiều nguồn tài liệu khác nhau để rút ra nhiều kinh nghiệm và tìm kiếm ý tưởng hay cho riêng mình.

Trình bày báo cáo thực tập kế toán lương

Sự chuyên nghiệp trong báo cáo thực tập không chỉ đến từ nội dung, cách tư duy, nó còn được thể hiện rất rõ trong bố cục và hình thức trình bày. Do đó sinh viên nên tuân thủ theo các quy chuẩn chung của các loại báo cáo để có hình thức đẹp mắt.

>> dịch vụ: làm thuê luận văn.

Dịch vụ viết báo cáo thực tập kế toán lương chuyên nghiệp

cach-viet-bao-cao-thuc-tap-ke-toan-luong

Nhu cầu sinh viên tìm thuê đơn vị viết báo cáo thực tập kế toán lương ngày càng tăng cao. Nhưng để tìm một dịch vụ giúp đem lại bài báo cáo thực tập chất lượng thì không phải điều dễ dàng. Vậy Đơn vị nào cho thuê dịch vụ làm báo cáo thực tập uy tín hiện nay?

Hỗ trợ viết báo cáo thuê 24h chuyên cung cấp dịch vụ viết báo cáo thực tập đa dạng lĩnh vực với giá thành cực kỳ hợp lý dành cho học sinh sinh viên. Chúng tôi có một quy trình làm việc rõ ràng từng bước cùng với đội ngũ chuyên gia giàu kiến thức và kinh nghiệm chắc chắn sẽ giúp bạn hoàn thành báo cáo một cách nhanh chóng nhất.

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập hiện đã có mặt tại khắp các tỉnh thành trên toàn quốc và làm hài lòng mọi khách hàng đã từng sử dụng qua dịch vụ của chúng tôi. Vì thế, vietbaocaothue24h là một lựa chọn hoàn toàn đúng đắn dành cho những ai đang tìm kiến đơn vị cung cấp dịch vụ làm báo cáo thực tập thuê giá rẻ chất lượng.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

 • Địa chỉ: BT1A, KĐT Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
 • Hotline: 0983 018 995
 • Email: hotrovietbaocao24h@gmail.com
 • Website: vietbaocaothue24h.com
0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *