Hướng dẫn viết báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền chuẩn

Hỗ trợ viết báo cáo thuê 24h xin cung cấp tới các bạn sinh viên mẫu báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền chuẩn, giúp bạn tìm kiếm ý tưởng để hoàn thành bài báo cáo tốt nhất. Hy vọng với những gợi ý dưới đây sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình viết đề tài báo cáo kế toán vốn bằng tiền. Bên cạnh đó, dịch vụ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn sinh viên mọi lúc qua Hotline 0983 018 995.

bao-cao-thuc-tap-von-bang-tien.

Tìm hiểu về chuyên ngành kế toán vốn bằng tiền

Vốn bằng tiền là bộ phận tài sản lưu động của doanh nghiệp được biểu hiện dưới hình thức tiền tệ bao gồm: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển. Vốn bằng tiền có tính lưu hoạt cao và được dùng để đáp ứng nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp.

Vốn bằng tiền có thể bị tác động qua lại liên quan đền khoản mục quan trọng như thu nhập, chi phí, công nợ và các tài khoản tài sản khác.

Kế toán vốn bằng tiền được trình bày đầu tiên trên bảng cân đối kế toán, được sử dụng để phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp nên là khoản có thể bị cố tình trình bày sai lệch.

Doanh nghiệp phải sử dụng hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu để kiểm tra, vì số phát sinh của các tài khoản vốn bằng tiền thường lớn hơn số phát sinh của các tài khoản khác, nên rất dễ bị sai sót và nhầm lẫn.

Vốn bằng tiền biển thủ thường cao hơn các tài sản khác, rất khó để ngăn chặn và phát hiện.

>> Dịch vụ: viết thuê luận văn.

Chuẩn bị những gì khi viết báo cáo thực tập vốn bằng tiền?

Để hoàn thành bài báo cáo thực tập vốn bằng tiền, sinh viên cần phải nắm vững toàn bộ kiến thức từ cơ bản đến chuyên môn sau đây:

 • Các khái niệm Vốn bằng tiền là gì? Kế toán vốn bằng tiền là gì? Tầm quan trọng của kế toán vốn bằng tiền đối với một doanh nghiệp
 • Các thành phần của kế toán vốn bằng tiền
 • Một số lưu ý khi hạch toán kế toán vốn bằng tiền là gì?
 • Chỉ tiêu kinh tế và mức độ tăng trưởng trong vòng 5 năm gần đây
 • Kết quả hoạt động của doanh nghiệp từ khi được thành lập đến nay.
 • Định hướng của doanh nghiệp
 • Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của doanh nghiệp và đi sâu vào nghiệp vụ kế toán vốn bằng tiền.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các nội dung trên thì bạn có thể bắt đầu vào việc viết báo cáo thực tập vốn bằng tiền ngay rồi. Đồng thời, hãy vận dụng những kiến thức học được trong quá trình thực tập của mình tại doanh nghiệp vào báo cáo nhé.

>> Xem thêm: báo cáo thực tập kế toán bán hàng.

Lưu ý khi làm báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền

Đây là một chuyên ngành không hề dễ dàng nên trong quá trình thực hiện báo cáo thực tập bạn cần lưu ý những gạch đầu dòng dưới đây:

 • Phải đảm bảo thông tin, số liệu đều chính xác từ doanh nghiệp
 • Trình bày rõ ràng, tuân theo quy chuẩn về một báo cáo
 • Phải tận dụng tuyệt đối những kiến thức đã học được trong quá trình thực tập để đưa vào bài báo cáo

Đề cương chuẩn của bài báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền

Dưới đây là đề cương bài báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty cổ phần Đầu tư Việt

CHƯƠNG 1: Cơ sở lý luận kế toán vốn bằng tiến và các khoản phải thu của tại Công ty cổ phần Đầu tư Việt

1.1 Kế toán vốn bằng tiền

 • 1.1.1 Kế toán tiền mặt

1.1.1.1 Đặc điểm

1.1.1.2 Chứng từ sử dụng

1.1.1.3 Quy trình thu và chi tiền mặt

1.1.1.3.1 Quy trình thu tiền mặt

1.1.1.3.2 Quy trình chi tiền mặt

1.1.1.4 Tài khoản kế toán

1.1.1.5 Phương pháp hạch toán

1.1.1.6 Sổ và báo cáo kế toán

1.1.1.7 Kiểm soát thu chi tiền mặt

 • 1.1.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng

1.1.2.1 Đặc điểm

1.1.2.2 Chứng từ sử dụng

1.1.2.3 Quy trình thu và chi tiền gửi ngân hàng

1.1.2.3 Quy trình thu tiền gửi ngân hàng

1.1.2.3.2 Quy trình chi tiền gửi ngân hàng

1.1.2.4 Tài khoản kế toán

1.1.2.5 Phương pháp hạch toán

1.1.2.6 Sổ và báo cáo kế toán

1.1.2.7 Kiểm soát thu và chi tiền gửi ngân hàng

1.2 Kế toán các khoản phải thu

 • 1.2.1 Kế toán các khoản phải thu khách hàng

1.2.1.1 Đặc điểm

1.2.1.2 Chứng từ sử dụng

1.2.1.3 Quy trình phát triển nợ phải thu khách hàng

1.2.1.4 Tài khoản kế toán

1.2.1.5 Phương pháp hạch toán

1.2.1.6 Sổ và báo cáo kế toán

1.2.1.7 Kiểm soát nợ phải thu khách hàng

 • 1.2.2 Kế toán phải thu khác

1.2.2.1 Đặc điểm

1.2.2.2 Chứng từ sử dụng

1.2.2.3 Tài khoản kế toán

1.2.2.4 Phương pháp hạch toán

1.2.2.4.1.Tài sản thiếu chờ xử lý

1.2.2.4.2. Phải thu khác

CHƯƠNG 2: Thực trạng vốn bằng tiền và các khoản phải thu của Công ty Cổ phần Đầu tư Việt

2.1 Kế toán vốn bằng tiền

 • 2.1.1 Kế toán tiền mặt

2.1.1.1 Đặc điểm

2.1.1.2 Chứng từ sử dụng

2.1.1.3 Quy trình thu và chi tiền mặt

2.1.1.3.1 Quy trình thu tiền mặt

2.1.1.3.2 Quy trình chi tiền mặt

2.1.1.4 Tài khoản kế toán

2.1.1.5 Phương pháp hạch toán

2.1.1.6 Sổ và báo cáo kế toán

2.1.1.7 Kiểm soát thu chi tiền mặt

 • 2.1.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng

2.1.2.1 Đặc điểm

2.1.2.2 Chứng từ sử dụng

2.1.2.3 Quy trình thu và chi tiền gửi ngân hàng

2.1.2.3.1 Quy trình thu tiền gửi ngân hàng

2.1.2.3.2 Quy trình chi tiền gửi ngân hàng

2.1.2.4 Tài khoản kế toán

2.1.2.5 Phương pháp hạch toán

2.1.2.6 Sổ và báo cáo kế toán

2.1.2.7 Kiểm soát thu và chi tiền gửi ngân hàng

2.2 Kế toán các khoản phải thu

 • 2.2.1 Kế toán các khoản phải thu khách hàng

2.2.1.1 Đặc điểm

2.2.1.2 Chứng từ sử dụng

2.2.1.3 Quy trình phát triển nợ phải thu khách hàng

2.2.1.4 Tài khoản kế toán

2.2.1.5 Phương pháp hạch toán

2.2.2.1.6 Sổ và báo cáo kế toán

2.2.2.1.7 Kiểm soát nợ phải thu khách hàng

 • 2.2.2 Kế toán phải thu khác

2.2.2.1 Đặc điểm

2.2.2.2 Chứng từ sử dụng

2.2.2.3 Tài khoản kế toán

2.2.2.4 Phương pháp hạch toán

CHƯƠNG 3: Nhận xét và kiến nghị:

3.1 Nhận xét

 • 3.1.1 Ưu điểm

3.1.1.1 Về tổ chức công tác kế toán

3.1.1.2 Về kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu

3.1.1.2.1 Về chứng từ kế toán

3.1.1.2.2 Về kế toán tiền mặt

3.1.1.2.3 Về kế toán tiền gửi ngân hàng

3.1.1.2.4 Về kế toán các khoản phải thu

 • 3.1.2 Nhược điểm

3.1.2.1 Về tổ chức công tác kế toán

3.1.2.2 Về kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu

3.1.2.2.1 Về chứng từ kế toán

3.1.2.2.2 Về kế toán tiền gửi ngân hàng

3.1.2.2.3 Về kế toán các khoản phải thu

3.2 Kiến nghị

 • 3.2.1 Về tổ chức công tác kế toán
 • 3.2.2 Về kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu

3.2.2.1 Về chứng từ kế toán

3.2.2.2 Về kế toán tiền gửi ngân hàng

3.2.2.3 Về kế toán các khoản phải thu

>> Dịch vụ: viết báo cáo thực tập thuê.

Tham khảo mẫu báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền

Mẫu báo cáo kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Ola

Đây là mẫu báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH quảng cáo Ola. Để có thể hiểu rõ hơn về hạch toán kế toán vốn bằng tiền trong bài báo cáo này, hãy đi sau vào chi tiết TẠI ĐÂY

bctt-ke-toan-von-bang-tien-cty-ola
Bài báo cáo thực tập vốn bằng tiền tại Công ty Ola

Bài báo cáo kế toán vố bằng tiền Công ty Bình Đinh

Dưới đây là mẫu báo cáo kế toán vốn bằng tiền của Cửa hàng Cổ phần dầu thực vật Bình Định. Trong những năm gần đây, đơn vị chức năng hạch toán kinh tế độc lập đã gầy dựng được nhiều thành quả to lớn trên cả nước.

bctt-ke-toan-von-bang-tien-cty-binh-dinh
Báo cáo kế toán vốn bằng tiền của Cửa hàng Cổ phần dầu thực vật Bình Định

Mẫu báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền Công ty SHC

Download ngay mẫu báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần đầu tư và Dịch vụ SHC Việt Nam

👉 Link tải free: bao cao thuc tap ke toan von bang tien

bctt-ke-toan-von-bang-tien-cty-shc
Mẫu báo cáo thực tập Công ty SHC Việt Nam

Liên hệ Hỗ trợ viết báo cáo thuê 24h nhanh nhất

dich-vu-bao-cao-thuc-tap-von-bang-tien-1

Xu hướng tìm dịch vụ viết báo cáo thuê 24h hiện đang được nhiều sinh viên quan tâm, kéo theo đó là dịch vụ ngày càng phải được nâng cấp và đạt chất lượng tuyệt đối. Điều này hoàn toàn có thể yên tâm tại Hỗ trợ viết báo cáo thuê 24h. Hãy đến ngay với chúng tôi để đảm bảo về bài báo cáo chuẩn giúp bạn đạt kết quả cao.

Với hơn hàng trăm bài báo cáo thực tập đã làm hài lòng mọi học sinh sinh viên, vậy bạn còn chần chừ gì mà không gọi ngay cho dịch vụ vietbaocaothue24h. Với bề dày kinh nghiệm làm báo cáo tốt nghiệp thuê, chúng tôi luôn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối. Nếu bạn đang cần người viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp hãy liên hệ với đơn vị chúng tôi qua thông tin sau:

 • Địa chỉ: BT1A, KĐT Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
 • Hotline: 0983 018 995
 • Email: hotrovietbaocao24h@gmail.com
 • Website: vietbaocaothue24h.com

Rất hân hạnh được hợp tác với quý khách hàng trong tương lai gần nhất!

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *